Home

Voortgang Natura 2000; Brief regering; Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen

Gepubliceerd op: 04-03-2016

Voortgang Natura 2000; Brief regering; Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen

Gegevens

Identifier
kst-32670-106
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
32670
Download
Kenmerken