Home

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Boucke c.s. over de Europese uitfaseerdatum voor verbrandingsmotoren in lijn brengen met het Klimaatakkoord

Gepubliceerd op: 28-10-2021

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Boucke c.s. over de Europese uitfaseerdatum voor verbrandingsmotoren in lijn brengen met het Klimaatakkoord

Gegevens

Identifier
kst-32813-886
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
32813
Download
Kenmerken