Home

Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wettelijke grondslag voor wat als "redelijke borg" en "redelijke borgvoorwaarden" gezien kan worden

Gepubliceerd op: 08-07-2021

Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wettelijke grondslag voor wat als "redelijke borg" en "redelijke borgvoorwaarden" gezien kan worden

Gegevens

Identifier
kst-32847-776
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
32847
Download
Kenmerken