Home

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over het niet inrichten van een ondersteuningsplanraad.

Gepubliceerd op: 06-03-2012

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over het niet inrichten van een ondersteuningsplanraad.

Gegevens

Identifier
kst-33106-25
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
33106
Download
Kenmerken