Home

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Motie; Motie Ortega-Martijn over overeenstemming van ouders bij het ontwikkelingsperspectief

Gepubliceerd op: 09-03-2012

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Motie; Motie Ortega-Martijn over overeenstemming van ouders bij het ontwikkelingsperspectief

Gegevens

Identifier
kst-33106-63
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
33106
Download
Kenmerken