Home

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Motie; Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken

Gepubliceerd op: 16-11-2012

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Motie; Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken

Gegevens

Identifier
kst-33124-19
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33124
Download
Kenmerken