Home

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van de mogelijkheid van loondispensatie

Gepubliceerd op: 18-04-2012

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van de mogelijkheid van loondispensatie

Gegevens

Identifier
kst-33161-77
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
33161
Download
Kenmerken