Home

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over het terugdraaien van het vervallen van het verlaagde accijnstarief voor rode diesel

Gepubliceerd op: 30-10-2012

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over het terugdraaien van het vervallen van het verlaagde accijnstarief voor rode diesel

Gegevens

Identifier
kst-33402-10
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33402
Download
Kenmerken