Home

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen; Amendement; Amendement van het lid Schouw dat beoogt zeker te stellen dat een bedrijfsvoeringsorganisatie geen bevoegdheden heeft om politieke beleidsruimte zelfstanding in te vullen

Gepubliceerd op: 12-03-2014

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen; Amendement; Amendement van het lid Schouw dat beoogt zeker te stellen dat een bedrijfsvoeringsorganisatie geen bevoegdheden heeft om politieke beleidsruimte zelfstanding in te vullen

Gegevens

Identifier
kst-33597-12
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33597
Download
Kenmerken