Home

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 15-07-2013

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-33685-3
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33685
Download
Kenmerken