Home

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt

Gepubliceerd op: 06-05-2014

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt

Gegevens

Identifier
kst-33841-94
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33841
Download
Kenmerken