Home

Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

Gepubliceerd op: 06-09-2016

Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

Gegevens

Identifier
kst-33957-25
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
33957
Download
Kenmerken