Home

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Segers inzake de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een uitzondering toe te staan

Gepubliceerd op: 17-10-2014

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Segers inzake de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een uitzondering toe te staan

Gegevens

Identifier
kst-33978-16
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
33978
Download
Kenmerken