Home

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten

Gepubliceerd op: 15-04-2016

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten

Gegevens

Identifier
kst-33979-121
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
33979
Download
Kenmerken