Home

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 18-11-2014

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-34082-2
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
34082
Download
Kenmerken