Home

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat verduidelijkt dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is gedaan

Gepubliceerd op: 30-06-2015

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat verduidelijkt dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is gedaan

Gegevens

Identifier
kst-34105-14
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
34105
Download
Kenmerken