Home

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen; Gewijzigd voorstel van Rijkswet

Gepubliceerd op: 11-07-2016

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen; Gewijzigd voorstel van Rijkswet

Gegevens

Identifier
kst-34158-A
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
34158-(R2048)
Download
Kenmerken