Home

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen over het aanpassen van de evaluatieperiode naar acht jaar.

Gepubliceerd op: 01-10-2018

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen over het aanpassen van de evaluatieperiode naar acht jaar.

Gegevens

Identifier
kst-34231-11
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
34231
Download
Kenmerken