Home

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Motie; Motie van het lid Van Tongeren over het jaarlijks informeren van de Kamer over gevallen waarin het Nederlanderschap is ingetrokken

Gepubliceerd op: 19-05-2016

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Motie; Motie van het lid Van Tongeren over het jaarlijks informeren van de Kamer over gevallen waarin het Nederlanderschap is ingetrokken

Gegevens

Identifier
kst-34356-23
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
34356-(R2064)
Download
Kenmerken