Home

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Gepubliceerd op: 14-06-2017

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Gegevens

Identifier
kst-34453-28
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34453
Download
Kenmerken