Home

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Motie van het lid Reuten c.s. over de vaststelling van het klimaatplan door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk

Gepubliceerd op: 22-05-2019

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Motie van het lid Reuten c.s. over de vaststelling van het klimaatplan door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk

Gegevens

Identifier
kst-34534-I
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
34534
Download
Kenmerken