Home

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 ; Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Gepubliceerd op: 21-09-2016

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 ; Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Gegevens

Identifier
kst-34550-III-3
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34550-III
Download
Kenmerken