Home

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing); Brief regering; Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2017 van 31 oktober 2016, over de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Gepubliceerd op: 08-11-2016

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing); Brief regering; Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2017 van 31 oktober 2016, over de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Gegevens

Identifier
kst-34556-8
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34556
Download
Kenmerken