Home

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Amendement van het lid Klein over het schrappen van loonschaal 10 voor fracties

Gepubliceerd op: 20-12-2016

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Amendement van het lid Klein over het schrappen van loonschaal 10 voor fracties

Gegevens

Identifier
kst-34567-12
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34567
Download
Kenmerken