Home

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 17-11-2016

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-34608-3
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34608
Download
Kenmerken