Home

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

Gepubliceerd op: 23-11-2016

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

Gegevens

Identifier
kst-34611-1
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34611
Download
Kenmerken