Home

Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gepubliceerd op: 31-08-2017

Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gegevens

Identifier
kst-34729-4
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34729
Download
Kenmerken