Home

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Amendement; Amendement van het lid Van Rooijen over het voorkomen dat bij o.a. belastingplichtigen bij wie in 2019 op grond van artikel 3.112 Wet IB 2001 een eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen van ten hoogste € 2000 te maken krijgen met de uitfasering van de Hillen-aftrek

Gepubliceerd op: 24-11-2017

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Amendement; Amendement van het lid Van Rooijen over het voorkomen dat bij o.a. belastingplichtigen bij wie in 2019 op grond van artikel 3.112 Wet IB 2001 een eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen van ten hoogste € 2000 te maken krijgen met de uitfasering van de Hillen-aftrek

Gegevens

Identifier
kst-34819-10
Vergaderjaar
2017-2018
Dossiernummer
34819
Download
Kenmerken