Home

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Brief van de minister van J&V over het op een latere datum aanbieden van de jaarrapportage artikel 18 PNR-wet 2019

Gepubliceerd op: 29-06-2020

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Brief van de minister van J&V over het op een latere datum aanbieden van de jaarrapportage artikel 18 PNR-wet 2019

Gegevens

Identifier
kst-34861-G
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
34861
Download
Kenmerken