Home

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Gegevens

Identifier
kst-34985-56
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
34985
Download
Kenmerken