Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Smeulders over verhoging van de liberalisatiegrens in overspannen woningmarktregio's

Gepubliceerd op: 14-11-2018

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Smeulders over verhoging van de liberalisatiegrens in overspannen woningmarktregio's

Gegevens

Identifier
kst-35000-VII-46
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
35000-VII
Download
Kenmerken