Home

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte; Gewijzigd voorstel van wet

Gepubliceerd op: 13-09-2019

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte; Gewijzigd voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-35174-A
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
35174
Download
Kenmerken