Home

Voordracht ter vervulling van een vacature voor de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD); Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake een voordracht van een lid voor de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD

Gepubliceerd op: 10-10-2019

Voordracht ter vervulling van een vacature voor de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD); Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake een voordracht van een lid voor de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD

Gegevens

Identifier
kst-35181-2
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35181
Download
Kenmerken