Home

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord

Gepubliceerd op: 02-06-2020

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord

Gegevens

Identifier
kst-35225-20
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35225;35249
Download
Kenmerken