Home

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord); Amendement; Amendement van het lid Nijboer c.s. over strengere eisen als wordt afgeweken van de rangorde bij verhaal ten gunste van aandeelhouders

Gepubliceerd op: 24-03-2020

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord); Amendement; Amendement van het lid Nijboer c.s. over strengere eisen als wordt afgeweken van de rangorde bij verhaal ten gunste van aandeelhouders

Gegevens

Identifier
kst-35249-11
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35249
Download
Kenmerken