Home

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs); Amendement; Amendement van het lid Smals over een evaluatiebepaling

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs); Amendement; Amendement van het lid Smals over een evaluatiebepaling

Gegevens

Identifier
kst-35336-7
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35336
Download
Kenmerken