Home

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 28-04-2020

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-35450-XVII-2
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35450-XVII
Download
Kenmerken