Home

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd); Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over levensverwachting en AOW-leeftijd

Gepubliceerd op: 04-02-2021

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd); Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over levensverwachting en AOW-leeftijd

Gegevens

Identifier
kst-35520-D
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35520
Download
Kenmerken