Home

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over geen uitvoering geven aan het voorliggende tracébesluit voor de A27

Gepubliceerd op: 16-12-2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over geen uitvoering geven aan het voorliggende tracébesluit voor de A27

Gegevens

Identifier
kst-35570-A-21
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35570-A
Download
Kenmerken