Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Nijboer over aanvullende voorstellen zodat Vestia zijn taak kan waarmaken

Gepubliceerd op: 13-11-2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Nijboer over aanvullende voorstellen zodat Vestia zijn taak kan waarmaken

Gegevens

Identifier
kst-35570-VII-62
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35570-VII
Download
Kenmerken