Home

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Motie; Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd op: 02-12-2022

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Motie; Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen

Gegevens

Identifier
kst-35608-18
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
35608
Download
Kenmerken