Home

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Kwint ter vervanging van nr. 14 over tenminste het minimumloon bij aanspraak op ouderschapsverlof en geboorteverlof

Gepubliceerd op: 20-04-2021

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Kwint ter vervanging van nr. 14 over tenminste het minimumloon bij aanspraak op ouderschapsverlof en geboorteverlof

Gegevens

Identifier
kst-35613-16
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35613
Download
Kenmerken