Home

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gepubliceerd op: 08-12-2020

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gegevens

Identifier
kst-35618-5
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35618
Download
Kenmerken