Home

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 20-11-2020

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-35636-3
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35636
Download
Kenmerken