Home

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 08-01-2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-35696-2
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35696
Download
Kenmerken