Home

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Motie; Motie van het lid Stoffer c.s. over abortusklinieken verplichten de reden voor een abortus(verzoek) te registreren

Gepubliceerd op: 03-02-2022

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Motie; Motie van het lid Stoffer c.s. over abortusklinieken verplichten de reden voor een abortus(verzoek) te registreren

Gegevens

Identifier
kst-35737-19
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35737
Download
Kenmerken