Home

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015); Motie; Motie van de leden Hijink en Westerveld over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo

Gepubliceerd op: 15-04-2022

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015); Motie; Motie van de leden Hijink en Westerveld over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo

Gegevens

Identifier
kst-35816-15
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35816
Download
Kenmerken