Home

Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gepubliceerd op: 04-06-2021

Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gegevens

Identifier
kst-35819-5
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35819
Download
Kenmerken