Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Motie; Motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor duurzame energiebronnen in het Belastingplan 2023

Gepubliceerd op: 31-03-2022

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Motie; Motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor duurzame energiebronnen in het Belastingplan 2023

Gegevens

Identifier
kst-35925-XV-138
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35925-XV
Download
Kenmerken