Home

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden); Motie; Motie van de leden Maatoug en Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren

Gepubliceerd op: 13-04-2022

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden); Motie; Motie van de leden Maatoug en Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren

Gegevens

Identifier
kst-35962-12
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35962
Download
Kenmerken